Menü Bezárás

Példa a teszt stratégiára

A teszt stratégia egy terv (amely létezhet projekt, program, szervezet, vagy akár csoport szinten is), ami leírja, hogyan tudjuk a meglévõ erõforrásokkal a tesztelési célokat hatékonyan teljesíteni. Ha létezik teszt stratégiád, akkor egyszerûen tudod azonosítani a legfontosabb tesztelési folyamatokat. Sõt, világossá teszi a tesztelés fontosságát a megrendelõk, tulajdonosok számára is.Korábban már beszéltem az eredményes tesztelési stratégia kialakításáról, a web analitikák, értelmezhetõség megvilágításában. Legtöbb olvasóm példákat várt a teszt stratégia dokumentumra, ami nem minden projekt esetében osztható meg.Ezért megkértem Varsha-t, aki tapasztalt tesztelõként tagja a „Softver Testing Space” közösségnek, hogy készítsen egy példát egy hipotetikus agile projektre. Alább megtalálható az eredmény, a dokumentum, amely remélhetõleg nagy információtartalommal bír.A kiegészítések dõlten vannak szedve. Abban reménykedek, hogy a példa dokumentum segítséget nyújt majd számodre egy igazán hatékony teszt stratégia létrehozásában. Elõször érdemes megnézni egy videót: http://youtu.be/vm5kGy6URjM, aztán a dokumentumot.

Bevezetés az Agile-ba

Az agile egy iteratív és inkrementális megközelítés a szoftverfejlesztésben, amely a csoporttagok egy kontrollált környezetben történõ erõs kooperációján/együttmûködésén alapul. A magas minõségû alkalmazások általában kis fejlesztõi csoportok együttmûködésének az eredménye, akik a folyamatos fejlesztés és tesztelés elve alapján gyors visszajelzésekkel és változtatásokkal dolgoznak. Az agile ember középpontú, a fejlesztés és a tesztelés integrálva van. Az önszervezõdõ munkacsoportok minden esetben a legjobb megoldásra törekszenek, és a felhasználó kulcsfontosságú szerepet játszik, továbbá a projekt életciklust a végtermék követelményei határozzák meg.

Mi a különbség az agile és a vízesés modell között?

 • Jobb együttmûködés
 • Rövidebb fejlesztési idõ és állandó visszajelzések
 • Elfogadott változtatások
 • Nagyobb rugalmasság
 • Nagyobb fegyelem
 • A cél a minõség, nem csak a sebesség
 • A megrendelõ nagyobb rálátása a munkára
 • A tapasztalatok nagyobb skálája
 • Többet és gyorsabban csinálni
 • Bátorság/kitartás
 • Bizalom a tervezésben

A dokumentum célja

A teszt stratégia dokumentumot azért készítjük el, hogy egy mindenki által érthetõ leírást adjunk a célokról, feladatokról, eszközökrõl és a tesztelés ütemezésérõl. Célunk a magasabb minõség elérése, valamint a projektre fordítandó idõ, többlet energia csökkentése, gyakoribb teljesítés, szorosabb munka a megrendelõ és a csapat között, folyamatos integráció, rövidebb visszajelzési utak és gyakoribb funkció változtatások a minõség érdekében. A teszt stratégia egy kalauz az akadályok leküzdéséhez. A tesztelési munka a követelmények felderítésével kezdõdik és azzal, hogy a felhasználói sztorik segítségével különbözõ nézõpontokból kiderítsük, mit akar a megrendelõ valójában. A tesztelés egy folyamatos és integrált folyamattá válik, ahol minden szereplõ bevonásra kerül.

Irányadó szabályok

 • Szabály Leírás.
 • Megosztott felelõsség: A csapat minden tagja felelõs a minõségért.
 • Adatkezelés: Az adatok ellenõrzése a tesztekben való felhasználás elõtt.
 • Tesztmenedzsment: Tesztesetek, kódok, dokumentumok és adatok ugyanolyan fontosak, mint az éles rendszerben.
 • Automatizálás: Odafigyelés az összes automata tesztre (unit, funkcionális, regressziós, teljesítmény, biztonság).

Követelmény stratégia

 • Mindig a legfontosabb elemek implementálásával kezdjünk. Minden elem, feladat priorizálása és kiosztása a termékfelelõs feladata.
 • Minden feladat vagy munkafolyamat bármikor újraütemezhetõ.
 • Egy bonyolultabb modul minden esetben magasabb prioritást élvez, mint egy egyszerûbb.

Minõségi és tesztelési célok

A tesztelés területe (üzleti és technológiai szempontból is)

Terület: Azonosítani kell, hogy mit tartalmazzon a tesztelés az adott projekten. Nézzük meg mi az új, mi változott és mi a javított az elõzõ verzióhoz képest.

 • (Automatizált) unit tesztelés
 • Kód analízis (statikus és dinamikus)
 • Integrációs tesztelés
 • (Automatizált) tulajdonság és funkció tesztelés
 • Adatkonverzió tesztelése
 • Rendszerteszt
 • (Automatizált) biztonsági tesztelés
 • A környezet tesztelése
 • (Automatizált) performancia tesztelés
 • (Automatizált) regressziós tesztelés
 • Elfogadási tesztek

Nem feladatunk: Annak az azonosítása, hogy mit nem tartalmaz a tesztelés az adott projekten.

Tesztelési típusok

Teszteset tervezés stratégia

 • Specifikáció alapú / Fekete-dobozos technika (ekvivalencia osztályok, határérték ellenõrzés, döntési tábla, állapot traszformáció és használati eset teszt)
 • Struktúra alapú / Fehér-dobozos technika (utasítás lefedettség, döntési lefedettség, feltétel lefedettség, feltételrendszer lefedettség)
 • Tapasztalat alapú tesztelés (Hibatalálgatás és felfedezés)

Teszt környezet stratégia

Teszt futtatási stratégia

A tesztelõk a következõ szempontokat tartsák szem elõtt:

 • Az agile tesztelés iteratív.
 • Nincsenek komplett specifikációk a teszteléshez.
 • A tesztelõ legyen flexibilis.
 • A tesztelõk legyenek függetlenek és hatákonyak.
 • Legyenek általános specialisták.
 • A tesztelõk dolgozzanak szorosan együtt a fejlesztõkkel.
 • Az értékes munkán legyen a hangsúly.
 • Rugalmasak legyenek.
 • Fókuszáljunk a mit-re a hogyan helyett.
 • A tesztelõ az agile csapat tagja kell, hogy legyen.
 • Úgy segítsen a csapatnak, ahogy csak tud.
 • Legyen felkészült specialista egy vagy több témában.
 • Rövid visszajelzési idõ.
 • Egyenesen, érthetõen kommunikáljon.
 • A felfedezõ tesztelésen legyen a hangsúly.
 • Határozzuk meg, mit jelent, ha valami kész. Mikor számít valami befejezettnek?
 • Határozzuk meg, mikor lehet folytatni, illetve mikor kell megállni a teszteléssel a szállításoknál. Mely kritériumok szerint haladjanak (idõ, lefedettség, minõség) és hogyan.

Továbbá, ebben a részben leírhatjuk a futtatandó tesztek lépéseinek típusait. A következõ fontos csoportokat különböztetjük meg:

 • A rendszer felépítésének lépései.
 • Az automata tesztek futtatásának lépései.
 • A referencia adatok környezetbe való betöltésének lépései.
 • A tesztfuttatások és kód mérõszámok elõállításának lépései.

Teszt adat menedzsment stratégia

Ez a fejezet a teszt adatok azonosítására és kezelésére használható. Az alábbi irányelveket használhatjuk:

 • Rendszer- és felhasználói elfogadás tesztek – az éles adatok egy részhalmaza használható tesztadatként.
 • Teljesítményteszt és rendelkezésre állási teszt – az éles környezeten lévõ adatmennyiségnek megfelelõ adatot célszerû a teszteknél használni.

Teszt automatizálási stratégia

Válasszunk egy tervezett megközelítést az automata tesztek fejlesztéséhez. Növeljük az automata tesztek minõségét. A következõk figyelembevételével válasszunk teszteseteket az automatizáláshoz:

 • Kockázat
 • Milyen hosszú ideig tart a tesztek manuális futtatása?
 • Mi a költsége az automatizálásnak?
 • Mennyire egyszerû az automatizálás?
 • Hányszor várható a tesztek futtatása?

Test Management

Célszerû a teszt tervet, a teszteseteket és hibákat ugyanabba a rendszerbe rögzíteni. Minden agile eszközt ott kell használni, ahol a tesztesetek, sztorik és teszt tervek vannak tárolva.

Kockázatok

A kockázatokkal és feltételezésekkel a napi stand-upokon kell foglalkozni (a csapattagokkal és a scrum masterrel közösen), melyeket a bejelentést követõen azonnal rögzítünk.

Hibakezelési stratégia

Ideális esetben a hibákat csak akkor kell rögzíteni, ha azok azonnal nem javíthatóak ki. Ilyenkor a reprodukáláshoz pontosan rögzíteni kell a körülményeket és a hiba súlyosságát, hogy az könnyen reprodukálható legyen.

Hiba osztályozás

 • Kritikus: Kritikus hiba az, ami blokkolja az alkalmazás mûködését.
 • Súlyos: A súlyos hiba a mûködésre nincs kihatása, megkerülhetõ, de túlmunkával jár.
 • Csekély: Elenyészõ túlmunkával a mûködést nem befolyásolja.
 • Triviális: Kozmetikai hiba, a mûködést és a kényelmet egyáltalán nem befolyásolja.

Hiba életciklus

 • Hiba azonosítása: Ha a hiba reprodukálható, vegyük fel a hibakezelõ rendszerbe.
 • Hiba priorizáció: A hiba súlyosságától függõen priorizáljuk a backlog-ban.
 • Analízis: Elemzés az elfogadási kritériumok és az implementáció alapján.
 • Megoldás: A változás implementálása és/vagy a hibás tesztek javítása.
 • Ellenõrzés: Futtassuk a tesztet, hogy ellenõrizzük a hiba megoldását és felfedezzük az esetleges regressziót.
 • Lezárás: A hiba lezárása a rendszerben.

Definiáljuk a hibakezelõ alkalmazást!Megjegyzés: Ez a példa Varsha Tomarral együttmûködve lett kialakítva. Varsha 9 éves tapasztalattal rendelkezik mind a manuális mind az automatikus tesztelésben. Ma a Vinculum Solutions-nál dolgozik, mint szenior tesztvezetõ. A szoftvertesztelés, az automatizálás, a tréningek, a tesztelési módszertanok és a felfedezõ jellegû tesztelés is az érdeklõdési körébe tartoznak.

Forrás: http://inderpsingh.blogspot.hu/2013/03/ExampleTestStrategy.html#more
Szerző: Inder P. Singh

A szerző

Inder P. Singh
Inder P. Singh nagy gyakorlattal bíró tesztmenedzser. Gazdag tapasztalatokkal rendelkezik a magas minőségű szoftvertesz- telésben. Specialitásai közé tartozik a teljes pre-sales szakmai támogatás, teszt stratégiák definiálása, auto- matizált tesztelési keretrendszer kialakítása, a termék automatizált és manuális tesztelése, mentorálás és profi tesztelők oktatása. Jelenleg Inder minőségbiztosítási menedzser az Oracle-nél.
Ez a pozíció magába foglalja az Argus Safety alkalmazás teljes automatizált és manuális tesztelési élet- ciklusának menedzselését nagyobb cégeknél. Inder szenvedélyesen közreműködik a szoftvertesztelői közösségekben is. Ő működteti az 500-nál is több taggal rendelkező Software Testing Space csoportot a LinkedInen. Inder az utóbbi években aktív tagja a Microsoft MSDN fórumoknak és moderátora az ottani szoft- vertesztelési fórumnak.

Többet olvashatsz tőle a blogján: http://inderpsingh. blogspot.com
Vissza