Menü Bezárás

Kiből lehet jó tesztelő?

Ahány interjúztató, annyiféle vélemény születik egy-egy jelöltről. Néhányan szakmai szemmel nézik a jelentkezőket, mások az emberi képességeket figyelik. Az ideális jelölt természetesen minden szempontból megfelelő a pozícióra. De valljuk be őszintén, nagyon nehéz ideális jelöltet találni. Lássuk, milyen képességekkel is kell bírnia!

Az állásinterjúk alkalmával egyre többször találkozunk olyan jelöltekkel, akik még nem, vagy csak néhány alkalommal vettek részt szoftverek tesztelésében. A szoftvertesztelés egy konkrét szakma, de sok tesztelő érkezett és érkezik más pályáról. Az informatikai háttér adott, fejlesztői tapasztalattal rendelkeznek legtöbben, de akár a kíváncsiság, akár a belső motiváció hajt valakit a szoftvertesztelés irányába, felelősséggel kell tudni eldönteni, hogy ki alkalmas és ki nem egy adott pozícióra és a feladatok ellátására.

Felmerül tehát a kérdés, hogy milyen szakmai és személyes kompetenciákkal rendelkező jelölteket nevezhetünk később kollégáknak. De sokkal fontosabb, hogy egy adott jelentkező látja-e magában a késztetést, az akaratot, hogy karrierjét ezen a területen építse, beleillik-e a tesztelői társadalomba minden szempontból. Többen kérdezik tőlem, hogy lehet-e belőlük igazán jó szoftvertesztelő? A választ nehéz úgy megadni, hogy ne tűnjön túl egyszerűnek, de túl nehéznek sem a feladat. Nemcsak képviselői vagyunk a tesztelői közösségnek, hanem felelősei is a jövő szakembereinek kiválasztásában, fejlődésének, karrierjének sikerében. Az alábbi javaslatok nem fontossági sorrendben szerepelnek, azonban érdemes lehet beépíteni a mindennapokba.

Mit csinál egy tesztelő?

Minden, a szakma iránt érdeklődő jelentkezőnek először ezt a kérdést kell tisztáznia magában, természetesen a segítségünkkel. Fontos látni, hogy személyesen, vagy egyéb munkákhoz kapcsolódóan, áttételesen végzett-e már a teszteléshez hasonló bármilyen tevékenységet? Ha az eddigi munkája folyamán találkozott már számára megoldhatatlannak tűnő problémával, megpróbálta-e azt reprodukálni?

Ismerve tudása és ismeretei hiányosságait, néhány kérdés tisztázását követően már láthatjuk, hol kezdjük és milyen irányba tereljük a beszélgetést. Milyen területen képzelte el a karrierjét néhány évvel ezelőtt és hogy látja most? Ha időközben változott az érdeklődése, minek a hatására következett be? Mi az, amit szívesen csinál, és mi az, amit kevésbé részesít előnyben? Az informatika területén található tudományágak közötti átfedések melyik spektruma áll közelebb hozzá? Rendelkezik-e megfelelő rálátással a különböző ágazatokra, és ezek melyik része van összhangban leginkább a kompetenciáival?

Ha ezeket ismerjük, láthatóvá válik, hogy mennyire illeszthetők össze a tulajdonságok egy tesztelővel szemben támasztott követelményekkel. Ha valaki szeret problémákat, hibákat felfedezni egy termékben, alkalmazásban, még nem jelenti, hogy alkalmas lehet a feladatra. A tesztelés sokkal több és összetettebb, mint hibákat keresni és találni.

Nyitott pozíciók

Ha konkrét állásajánlatra jelentkezőket vizsgálunk, azonosítanunk kell azokat a vonásokat, amelyek nélkülözhetetlenek egy tesztelő esetében. Ebben az esetben elsősorban nekünk kell tisztán látni azokat a részleteket, ami alapján kialakítjuk az elvárt profilt, amihez később tudunk viszonyítani. Össze kell gyűjtenünk azokat a kérdéseket, melyek irányított válaszokhoz vezetnek, vagyis a jelölteket végig kontroll alatt tartva, de ezt nem éreztetve kerülhetünk az elvárt információk birtokába.

A szakmai jellegű kérdéseket a legegyszerűbben tesztek formájában tisztázhatjuk, kiváltképp, ha automatizált vagy adatbázis tesztelésről van szó. Az általános vélekedés szerint egy jó tesztelő erős fejlesztői háttérrel kell, hogy rendelkezzen. Ez önmagában nem állja meg a helyét, azonban a fejlesztői háttér segít megérteni a követelményrendszert, láttatni engedi a hibák hátterét és egyszerre megoldást kínálva azokra, megelőzve ezzel azt a tévhitet, hogy a tesztelés kizárólag a már megjelent termék vizsgálatára szorítkozik, egyfajta tűzoltásként feltárva a hibajelenségeket.

Ezek a feladatok szakmailag és személyiségükben is a legalkalmasabb embereknek jelentenek kihívást és egyben ők azok, akik el tudják érni a kívánt eredményeket. A magunkkal hozott személyes tulajdonságokon alapvetően nem tudunk változtatni, azonban van néhány olyan személyiségjegy, ami feltétlenül meg kell, hogy legyen a leendő munkatársakban:

 • intelligencia – mivel a tesztelés elsősorban szellemi tevékenység
 • kreativitás – amitől a tesztelés hatékonysága nagyban függ
 • kitartás – a tesztelés – idő- és eredményorientáltsága miatt – olykor nagy nyomás alatt végezhető el
 • rendszeres munkavégzés – a kiszámíthatóság alappillére
 • pragmatikus gondolkodásmód – a feladatok végrehajtásánál a gyakorlatiasság elvárás
 • jó kommunikáció – ami a team munka egyik feltétele
 • pozitív egyéniség – a motiváció fenntartásához
 • igényesség – a feladatok végrehajtásához

Bár a szoftvertesztelés önmagában is egy teljes értékű szakma, a tesztelések sikeréhez más terület képviselői is hozzájárulhatnak. Olykor a felhasználók bizonyulnak bizonyos termékek esetében a legjobb tesztalanynak, legyen szó jövőbeli felhasználókról és termékekről, vagy korábbi verziókról egyaránt. Ugyanis a készterméket leginkább a végső használat során lehet a leghatékonyabban letesztelni, hangsúlyozva, hogy ez a módszer csak bizonyos termékek, szoftverek esetében alkalmazható.

Ezek a tesztek elsősorban a jövőbeni fejlesztésekhez nyújtanak információkat, a hiányosságokra hívják fel a figyelmet. Ilyen esetekben nem feltétel, sőt előny, ha az „alkalmi tesztelők” nem rendelkeznek komolyabb informatikai ismeretekkel, ugyanis a „felhasználói látásmód” nem hasonlítható a fejlesztői és a profi tesztelői látásmódhoz.

Az interperszonális készségek szerepe

Egy szoftvertesztelőnél alapvető követelmény a környezetével való céltudatos és határozott kommunikáció. 

 • képesnek kell lenni a kritika elfogadására és a kritizálásra
 • tudnia kell befolyással lenni környezetére
 • a tárgyalási készségek megléte alapvető kívánalom

A konstruktív kritika sok ember szemében ellenállással párosul. A szakmai kritika nem arra irányul, hogy másokat hozzunk kellemetlen helyzetbe, sokkal inkább előremutató rávilágítani mások hibáira. Elmondhatjuk, hogy a tesztelés alapja a figyelem hibákra történő felhívása, azokra való fókuszálás és a hibák konstruktív kezelése, azok kiküszöbölése érdekében.

A regisztrált hibák nem a fejlesztők hiányosságára kell, hogy felhívják a figyelmet, ezt minden esetben szem előtt kell tartani, természetesen a lojalitás és a személyes empátia előtérbe helyezése mellett. Minden esetben a közös célt kell szem előtt tartani és rávilágítani, hogy a közös munka hozhatja meg a várt eredményeket fejlesztők és tesztelők között, közös tanulási és tapasztalati úton járva. Ez egy tesztelőtől a következőket kívánja meg:

 • mindig a tényekre és az igazságokra fókuszáljon
 • ha kétség merül fel, tájékozódjon sokoldalúan a részletekről
 • ha egy kritikát igaznak vél, mindig maradjon hiteles és tárgyilagos

A tesztelés sikere számos körülménytől, több ember közös munkájától, döntésétől függ. Ezért minden esetben tartsuk szem előtt, hogy a leendő kollégák nemcsak szakmailag, hanem személyes kompetenciáik és attitűdjük tekintetében is helyt tudnak állni, a célokat, céljainkat szem előtt tartva.

A problémakezelés, megoldás, a továbblépés tanulható folyamatok, azonban nem képes mindenki elsajátítani ezeket a képességeket, amit jobb kiszűrni még a kezdeti fázisban, az első beszélgetések alkalmával.

A professzionális tesztelő néhány lényeges tulajdonsága

 • legyen felfedező és ne féljen az ismeretlentől
 • legyen problémamegoldó és képes diagnosztizálni, ha valami nem működik megfelelően
 • legyen kitartó, az utolsó hibáig érezze a kihívást
 • legyen kreatív és kalandvágyó
 • törekedjen a tökéletességre, annak elérése érdekében tegyen meg mindent
 • legyen tapintatos, de célratörő a hibák közlésekor
 • legyen képes meggyőzni másokat
 • képes legyen tervezni
 • képes legyen alkalmazkodni a csapathoz
 • a csapat és a cél elérése érdekében tudjon önálló döntéseket is hozni

Végül ne feledje, hogy nagy megtiszteltetés és egyben felelősség, ha valaki megkeresi és megkérdezi Öntől: Lehet belőlem tesztelő? A válasszal ne siessen. Járjon el körültekintően és felelősséggel, mert a jövő szakembereinek sikere a mi sikerünk is.

Szerző:Tóth Zsigmond

A szerző

Tóth Zsigmond
Közel 10 éve dolgozik HR területen, mint vezető tanácsadó. Nemzetközi nagyvállalatoknál szerzett tapasztalatát felhasz- nálva segíti munkaadó ügyfeleit a hatékony emberi erőforrás menedzsment kialakításában és eredményességük növelésében, az álláskeresőknek pedig a számukra legmegfelelőbb munkához vezető úton nyújt támogatást – minden esetben cégre és egyénre szabott megoldásokat kínálva. Híve a hagyományos toborzási és kiválasztási módszereknek, de a legújabb keresési technikákat is szívesen alkalmazza munkája során.
Vissza